14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Straf
Med bøde straffes den, der

  • 1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,

  • 2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller

  • 3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering.

•••
profile photo
Profilside