14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5.

•••

Stk. 2 Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer.

•••

Stk. 3 Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside