14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver.

•••
profile photo
Profilside