14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold skal ansøger dokumentere kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-5, og § 20, stk. 1, nr. 1-9.

•••

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 3 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23.

•••

Stk. 4 En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4.

•••

Stk. 5 En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4.

•••
profile photo
Profilside