14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-5, dokumentere følgende kvalifikationer:

  • 1) En uddannelse inden for byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte nr. 2-9.

  • 2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering.

  • 3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed.

  • 4) Viden om branddynamik.

  • 5) Viden om brandkemi.

  • 6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand.

  • 7) Viden om beregning af brand- og røgspredning.

  • 8) Viden om beregning af evakuering.

  • 9) Viden om svigtanalyser.

  • 10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af nr. 1-9 og § 19, stk. 1, nr. 2-5.

•••

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4 skal brandrådgiveren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23.

•••

Stk. 3 En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2.

•••
profile photo
Profilside