14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en offentligt tilgængelig database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette oplysninger om certificerede brandrådgivere og statikere, herunder oplysninger om navn, certifikatnummer, certificeringsniveau samt udløbsdato på certifikat.

•••

Stk. 2 Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen.

•••
profile photo
Profilside