14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal

•••

Stk. 2 Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan.

•••

Stk. 3 En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, betegnes som en »certificeret statiker«.

•••

Stk. 4 En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, betegnes som en »certificeret brandrådgiver«.

•••

Stk. 5 Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele.

•••
profile photo
Profilside