Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 01. juni 2021

§ 8

Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen opbygges af, og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bygningsreglementet, som inspektionsorganet vurderer er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen.

Stk. 2 Alle oplysninger, som, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan certificeres jf. stk. 1, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt konstruktionen kan certificeres.