14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Har ejeren af konstruktionen ikke ladet konstruktionen certificere, påhviler det brugeren af konstruktionen at indhente en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles.

•••

Stk. 2 Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes.

•••
profile photo
Profilside