Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 01. juni 2021

§ 27

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014 om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner ophæves.