Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 01. juni 2021

§ 23

Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres som akkrediteret inspektion af et inspektionsorgan, der er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020 til inspektion i henhold til denne bekendtgørelse af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse med hensyn til inspektion.