Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 1. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 1. juni 2021

§ 21

Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og påser, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2 Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning.