14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13.

•••

Stk. 2 I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet samt i relevant omfang dokumenterne, der følger af § 13, stk. 1, nr. 4 og 5, til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet et synligt sted på konstruktionen, jf. § 14, stk. 2. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal den anbringes et synligt sted.

•••
profile photo
Profilside