14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Det påhviler brugeren af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen bruges korrekt. Brug af konstruktionen ud over konstruktionens kapacitet samt brug, der ikke er i overensstemmelse med de vilkår, som fremgår af inspektionsrapporten, vil udgøre en ulovlig brug.

•••

Stk. 2 Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens opstilling over for bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen bruges i overensstemmelse med det ved inspektionen fastlagte.

•••
profile photo
Profilside