14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af.

•••

Stk. 2 Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten.

•••

Stk. 3 Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt over for bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt.

•••
profile photo
Profilside