Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 673 af 01. juli 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 1117 af 01. juni 2021

§ 15

Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Stk. 2 Ved salg af den transportable konstruktion skal dokumentationsmateriale, der ligger til grund for inspektionen, eller som er identificeret i inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet overdrages til den nye ejer, hvis de i § 1 angivne regler fortsat skal være gældende for den transportable konstruktion.