14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Inspektionsrapporten skal indeholde:

 • 1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.

 • 2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bygningsreglementet, konstruktionen er omfattet af.

 • 3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.

 • 4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang

  • a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,

  • b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant,

  • c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,

  • d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,

  • e) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages,

  • f) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og

  • g) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.

 • 5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.

 • 6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10.

•••

Stk. 2 Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, indeholde dokumentation for, hvordan konstruktionen skal vedligeholdes.

•••
profile photo
Profilside