14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 673 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys.

•••

Stk. 2 Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres.

•••

Stk. 3 Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige gyldighedsperiode.

•••

Stk. 4 ophæves den 31. august 2021, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020.

Stk. 4 Fra og med den 17. marts 2020 kan fornyelse af certifikater udskydes, hvis konstruktionen ikke opsættes inden udløbet af certificeringsperioden, og fornyelse af certifikatet ikke kan gennemføres, uden at konstruktionen opsættes. Fornyelse af certifikatet kan udskydes indtil førstkommende opsætning af konstruktionen, dog senest til den 31. august 2021 og efter reglerne på det oprindelige certificeringstidspunkt.

•••

Stk. 5 ophæves den 31. august 2021, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 671 af 26. maj 2020.

Stk. 5 Hvis fornyelse af certifikatet udskydes, løber den nye certificeringsperiode fra den oprindelige dato i 2020, hvor fornyelse af certifikatet skulle have været gennemført.

•••
profile photo
Profilside