Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 30. september 2015

§ 20

Ansøgningen med nødvendig dokumentation sendes til Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om certifikation skal ske på ansøgningsskema, der rekvireres hos Sundhedsstyrelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøgning om certifikation skal fra 1. januar 2016 indgives digitalt til Sundhedsstyrelsen på www.virk.dk.