Bekendtgørelse om cannabismellemprodukter § 44

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2538 af 14. december 2021

Straf
§ 44

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder § 8, §§ 9-10, §§ 12-20, 22, § 23, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3-5, § 25, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3-5, §§ 26-29, § 30 stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., eller §§ 31-42 stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.