Bekendtgørelse om cannabismellemprodukter § 41

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2538 af 14. december 2021

Kontraktforhold
§ 41

Enhver mellemproduktfremstiller (kontraktgiver) kan overlade aktiviteter til andre (kontrakttagere) i Danmark, såfremt:

  • 1) kontrakttager har en dækkende tilladelse for de udlagte aktiviteter efter § 9, stk. 1, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og om ordning for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis, jf. dog stk. 2,

  • 2) kontrakttager har en relevant tilladelse efter lov om euforiserende stoffer,

  • 3) der foreligger en skriftlig kontrakt mellem kontraktgiver og kontrakttager vedrørende alle opgaverne. Ved flere kontraktforhold mellem kontraktgiver og kontrakttager, kan disse samles i én kontrakt,

  • 4) kontraktgivers og kontrakttagers ansvarsområde klart fremgår af kontrakten,

  • 5) det fremgår af kontrakten, at kontrakttager har pligt til at overholde denne bekendtgørelse,

  • 6) kontrakten indeholder en beskrivelse af den måde, hvorpå den ansvarlige person, der har ansvaret for korrekt gennemførelse af den givne opgave, skal udføre sit hverv, og

  • 7) det fremgår af kontrakten, at kontrakttager ikke kan overdrage udførelse af opgaver til tredjepart uden accept fra kontraktgiver.

Stk. 2 Enhver mellemproduktfremstiller (kontraktgiver) kan dog overlade at opbevare, modtage og distribuere frigivne cannabismellemprodukter til andre (kontrakttager) i Danmark, såfremt kontrakttager har en dækkende tilladelse til engrosforhandling efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler. Betingelserne i stk. 1, nr. 2-7 gælder fortsat.

Stk. 3 Kontrakttager kan kun overdrage udførelse af opgaver til tredjepart i Danmark ved at følge bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4 En mellemproduktfremstiller (kontraktgiver) kan ikke udlægge frigivelse af et cannabismellemprodukt i kontrakt til andre efter stk. 1.