Bekendtgørelse om byretternes tingsteder § 2

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om byretternes tingsteder er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1502 af 14. december 2006

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.