Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 6

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1292 af 24. oktober 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1072 af 07. november 2008, bekendtgørelse nr. 162 af 02. marts 2009, bekendtgørelse nr. 993 af 18. august 2010, bekendtgørelse nr. 581 af 27. maj 2016 og bekendtgørelse nr. 1492 af 02. december 2016

§ 6

Forsikringen dækker udgifter til:

  • 1) udbedring af byggeskader,

  • 2) udbedring af følgeskader, der har betydning for bebyggelsens brugbarhed,

  • 3) rimelige og nødvendige udgifter til juridisk og teknisk bistand i forbindelse med konstatering af skader,

  • 4) rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med udbedring af skader,

  • 5) udgifter til afholdelse af syn og skøn efter forudgående aftale med forsikringsselskabet,

  • 6) rimelige udgifter til nødvendig genhusning i indtil 12 måneder, og

  • 7) rimelige udgifter til nødvendig flytning og opmagasinering af privat indbo i indtil 12 måneder.

Stk. 2 Forsikringsselskabets dækning efter stk. 1 omfatter også byggeskader på faste installationer, som hører til bebyggelsen, og som er nødvendige for, at bebyggelsen kan fungere efter sit formål.

Stk. 3 Forsikringsselskabets dækning efter stk. 1 omfatter også byggeskader på udbedringsarbejder, hvortil forsikringsselskabet har ydet dækning efter denne bekendtgørelse, såfremt byggeskaden opstår og anmeldes inden for forsikringens dækningsperiode.