Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1292 af 24. oktober 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1072 af 07. november 2008, bekendtgørelse nr. 162 af 02. marts 2009, bekendtgørelse nr. 993 af 18. august 2010, bekendtgørelse nr. 581 af 27. maj 2016 og bekendtgørelse nr. 1492 af 02. december 2016

§ 3

Uanset § 1 kan forsikringsselskabet som betingelse for at tegne forsikringen kræve, at bygherren over for forsikringsselskabet stiller sikkerhed for afhjælpning af byggeskader, jf. § 5, som konstateres ved afleveringen af bebyggelsen fra entreprenøren til bygherren eller fra bygherren til en køber, der ikke er den første sikrede.

Stk. 2 Ved den første sikrede forstås i denne bekendtgørelse den, der ejer bebyggelsen, efter at denne første gang lovligt er taget i brug.