14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Forsikringen dækker udgifter til:

  • 1) udbedring af byggeskader,

  • 2) udbedring af følgeskader, der har betydning for bebyggelsens brugbarhed,

  • 3) rimelige og nødvendige udgifter til juridisk og teknisk bistand i forbindelse med konstatering af skader,

  • 4) rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med udbedring af skader,

  • 5) udgifter til afholdelse af syn og skøn efter forudgående aftale med forsikringsselskabet,

  • 6) rimelige udgifter til nødvendig genhusning i indtil 12 måneder, og

  • 7) rimelige udgifter til nødvendig flytning og opmagasinering af privat indbo i indtil 12 måneder.

•••

Stk. 2 Forsikringsselskabets dækning efter stk. 1 omfatter også byggeskader på faste installationer, som hører til bebyggelsen, og som er nødvendige for, at bebyggelsen kan fungere efter sit formål.

•••

Stk. 3 Forsikringsselskabets dækning efter stk. 1 omfatter også byggeskader på udbedringsarbejder, hvortil forsikringsselskabet har ydet dækning efter denne bekendtgørelse, såfremt byggeskaden opstår og anmeldes inden for forsikringens dækningsperiode.

•••
profile photo
Profilside