14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Forsikringsselskabet gør den elektroniske rapport tilgængelig for:

  • 1) bygherren,

  • 2) den sikrede,

  • 3) Trafik- og Byggestyrelsen,

  • 4) de, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade, jf. § 26, stk. 2, nr. 1-4.

•••

Stk. 2 Den elektroniske rapport efter 1-års eftersynet skal være gjort tilgængelig for modtagerne senest 10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. Den elektroniske rapport efter 5-års eftersynet skal være gjort tilgængelig for modtagerne senest 4 år og 10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. Den elektroniske oversigt skal inden for de samme frister sendes til Trafik- og Byggestyrelsen.

•••

Stk. 3 Den første elektroniske rapport efter eftersynene i henhold til § 19 A skal være gjort tilgængelig for modtagerne senest 10 måneder, fra forsikringen er trådt i kraft. Skal der foretages to eftersyn i henhold til § 19 A, skal den anden elektroniske rapport være tilgængelig for modtagerne senest 4 år og 10 måneder fra færdigmeldingen.

•••

Stk. 4 Hvis en byggeskade anmeldes til forsikringsselskabet uden for de eftersyn, der foretages efter § 19 og 19 A, skal de i stk. 1 nævnte ligeledes have besked herom, når forsikringsselskabet har anerkendt byggeskaden som dækningsberettiget.

•••
profile photo
Profilside