14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Forsikringsselskabet udarbejder på baggrund af eftersynsindberetningen en elektronisk oversigt, som, udover alle oplysningerne fra eftersynsindberetningen, skal indeholde en oversigt over de konstaterede dækningsberettigede byggeskader.

•••

Stk. 2 Den elektroniske oversigt skal indeholde oplysninger om:

  • 1) den professionelle bygherre, totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade,

  • 2) den rådgiver, der har været tilsynsførende ved udførelsen af arbejder som nævnt i nr. 1,

  • 3) den rådgiver, der har lavet en projekteringsfejl, såfremt byggeskaden efter den bygningssagkyndiges eller forsikringsselskabets vurdering helt eller delvist har sin årsag i projekteringsfejlen, og

  • 4) den materialeproducent, der har leveret materialer til brug for udførelsen af arbejder som nævnt i nr. 1, såfremt byggeskaden efter den bygningssagkyndiges eller forsikringsselskabets vurdering har sin årsag i det pågældende materiale og ikke skyldes, at materialet ikke er anvendt efter materialeproducentens anvisninger.

•••

Stk. 3 Den elektroniske oversigt skal udarbejdes i de skabeloner, der findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside