14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Den bygningssagkyndige udarbejder på baggrund af hvert eftersyn en eftersynsindberetning.

•••

Stk. 2 Eftersynsindberetningen skal indeholde en registrering af svigt og skader samt beskrive mulige årsager hertil, give en beskrivelse og vurdering af bebyggelsens tilstand, herunder særligt vedligeholdelsestilstanden, samt omhandle uafklarede forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser. Uvæsentlige forhold skal ikke omtales i eftersynsindberetningen.

•••

Stk. 3 Eftersynsindberetningen skal opstilles systematisk efter bygningsdele og indeholde oplysning om art, omfang og placering i bebyggelsen.

•••

Stk. 4 Eftersynsindberetninger skal udarbejdes elektronisk i de skabeloner, der findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside, og fremsendes elektronisk til Trafik- og Byggestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside