14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Den bygningssagkyndige skal have erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering.

•••

Stk. 2 Den bygningssagkyndige må ikke have medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses. Dette gælder for en virksomhed, for ansatte i virksomheden og for personer, der selvstændigt eller som tidligere ansatte i en anden virksomhed har medvirket ved opførelsen eller driften. Det gælder endvidere, når den bygningssagkyndige er nærtstående til en, der har medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses.

•••

Stk. 3 5-års eftersynet må ikke foretages af den bygningssagkyndige, der har foretaget 1-års eftersynet af bebyggelsen. Tilsvarende gør sig gældende, hvis der skal foretages to eftersyn efter § 19 A.

•••
profile photo
Profilside