14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Forsikringsselskabet orienterer sikrede om afholdelse af eftersyn i rimelig tid før gennemførelsen.

•••

Stk. 2 Sikrede skal sørge for, at forsikringsselskabet har adgang til bebyggelsen samt har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang.

•••
profile photo
Profilside