14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Forsikringsselskabet foretager eftersyn af bebyggelsen og afholder udgifterne hertil. Forsikringsselskabet kan anvende bygningssagkyndige, der er ansat i forsikringsselskabet, eller andre bygningssagkyndige.

•••

Stk. 2 Der foretages to eftersyn i forsikringens løbetid, jf. dog § 19 A:

  • 1) et 1-års eftersyn, der afholdes tidligst 5 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft og

  • 2) et 5-års eftersyn, der afholdes tidligst 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft.

•••
profile photo
Profilside