14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 18B

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 24. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18B Den servitut, der skal tinglyses på udlejningsejendommen, jf. byggelovens § 25 C, stk. 3, skal have en tidsbegrænset gyldighedsperiode på 10 år. Servitutten skal tinglyses på udlejningsejendommen umiddelbart før, ejendommen færdigmeldes. Kommunalbestyrelsen skal angives som den påtaleberettigede.

•••

Stk. 2 Forsikringen skal træde i kraft på den dato, hvor den nye ejer overtager ejendommen.

•••

Stk. 3 Af servitutten skal fremgå, hvilke forpligtelser sælger har, hvis ejendommen sælges inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen. Teksten til servitutten fremgår af bilag 2.

•••
profile photo
Profilside