14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 477 af 18. May 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Bygherren kan, uanset § 3, indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstaltninger ved arbejder over følgende grænser:

  • 1) 3 mio. kr. ekskl. moms ved den enkelte stor- eller fagentreprise.

  • 2) 20 mio. kr. ekskl. moms ved hovedentrepriser.

•••

Stk. 2 Entreprenørens tilbud skal da indeholde alt arbejde inklusive vinterforanstaltninger med henblik på, at entreprenørens pligt, jf. § 2, kan efterleves.

•••

Stk. 3 Til brug for eventuelle underentreprenørers prissætning, detailplanlægning og udførelse af arbejdet skal entreprenøren angive de i § 3, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger, med mindre den enkelte underentreprise overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms.

•••
profile photo
Profilside