Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 58

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021

§ 58

I det omfang det er påkrævet, skal flugtveje og nødudgange være forsynet med tilstrækkelig kraftig nødbelysning i tilfælde af strømafbrydelse. Lokaler, arbejdspladser og adgangsveje, hvor de beskæftigede er særligt udsatte for risiko i tilfælde af, at den kunstige belysning svigter, skal være forsynet med tilstrækkelig nødbelysning.