Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021

§ 28

Opbygning, anbringelse, ændring og demontering af spunsvægge og sænkekasser må kun ske under tilsyn af en person, der er specielt udpeget hertil og har modtaget den fornødne instruktion og oplæring.

Stk. 2 Spunsvægge og sænkekasser skal regelmæssigt efterses af en person, der er specielt udpeget hertil, og som har modtaget den fornødne instruktion og oplæring.