Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021

Arbejdsstedet og arbejdspladsen
§ 18

På de enkelte arbejdssteder skal der være tilstrækkelig plads til, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer på arbejdsstedet kan anbringes indbyrdes forsvarligt således, at alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres uden fare for sikkerhed, sundhed og unødige gener.

Stk. 2 Der skal på det enkelte sted, hvor der arbejdes, være forsvarlige adgangsforhold og tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

Stk. 3 Alle på arbejdsstedet skal i tilfælde af en faresituation kunne forlade deres arbejdspladser hurtigt og under størst mulig sikkerhed.