Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021

§ 16

Vinduer, ovenlys og ventilationsanlæg skal kunne åbnes, lukkes, reguleres og fastgøres af de beskæftigede på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. Når de er åbne må de ikke kunne indstilles på en sådan måde, at de udgør en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko for de beskæftigede. De skal være indrettet således, at de passer med det øvrige udstyr eller være udstyret med anordninger, således at de kan rengøres uden fare for de beskæftigede samt uden fare for personer, der i øvrigt er beskæftigede i arbejdsområdet.