Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021

§ 15

På gennemsigtige døre eller porte skal der i øjenhøjde være anbragt en tydelig afmærkning. Hvis dørenes eller portenes gennemsigtige eller halvgennemsigtige flader ikke består af sikkerhedsmaterialer, og hvis der er risiko for, at de beskæftigede kan komme til skade, såfremt dørene eller portene splintres, skal disse flader beskyttes mod sprængning. Svingdøre og -porte skal være gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger.