Bekendtgørelse om børnehuse § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1153 af 01. oktober 2013

§ 8

Alle fem børnehuse skal indgå i et samlet netværk, hvor der løbende udveksles erfaringer m.v. med henblik på at sikre et højt fagligt niveau på landsplan.