Bekendtgørelse om børnehuse § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1487 af 06. december 2023

Involverede myndigheders brug af børnehuset
§ 8

Barnets eller den unges handlekommune skal, jf. § 125 i barnets lov, til brug for den børnefaglige undersøgelse efter § 20 i barnets lov benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 124 i barnets lov.