Bekendtgørelse om børnehuse § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1153 af 01. oktober 2013

Indretning
§ 4

Børnehusene, herunder eventuelle satellitter, skal være indrettet, således at de kan anvendes til de oplistede opgaver i §§ 1-2, herunder så det er muligt at foretage videoafhøringen, der lever op de krav, der er fastsat af Rigsadvokaten, jf. Rigsadvokatens meddelelse af 22. februar 2007 om behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager. Videoafhøringslokalerne skal sikres efter Rigspolitiets anvisninger.

Stk. 2 Børnehusene, herunder eventuelle satellitter, skal være børnevenligt indrettede, således at barnet eller den unge oplever omgivelserne som så trygge som muligt.