14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om børnehuse § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse og bygger på bekendtgørelse nr. 1153 af 01. October 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Samarbejde
Hvert børnehus skal indgå faste, formaliserede samarbejdsaftaler med samtlige kommuner og politikredse i regionen, samt et retsmedicinsk institut og en sygehusafdeling, der varetager højt specialisede funktioner i forbindelse med overgreb mod børn. Dette skal sikre, at der er klare retningslinjer for sagsgange, brug af de rette fagfolk, samt at der i det enkelte børnehus opretholdes et højt fagligt niveau. Aftalerne skal endvidere understøtte en ensartethed i børnehusenes arbejde på landsplan.

•••
profile photo
Profilside