14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om børnehuse § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse og bygger på bekendtgørelse nr. 1153 af 01. October 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Finansiering
Driftskommunen for hvert børnehus fastsætter det samlede driftsbudget herfor.

•••

Stk. 2 Kommunerne i hver region betaler for driften af regionens børnehus samt eventuelt tilhørende satellit. Betalingen sker både via objektiv finansiering, jf. stk. 3, og via et fast beløb for hvert barn eller hver ung fra kommunen, som gennemgår et forløb i børnehuset, jf. stk. 4.

•••

Stk. 3 60 procent af børnehusenes driftsomkostninger finansieres via objektiv betaling fra kommunerne i regionen. Hver kommunes andel af den objektive finansiering af den løbende drift fastsættes på baggrund af kommunens andel af regionens 0-17-årige børn og unge pr. 1. januar i året før.

•••

Stk. 4 40 procent af driftsomkostninger finansieres via betaling pr. forløb fra barnets eller den unges handlekommune.

•••

Stk. 5 Eventuelt overskud og underskud i børnehusene efterreguleres ved indregning i budgettet for børnehusene senest 2 år efter, at underskuddet eller overskuddet er opstået.

•••

Stk. 6 Finansieringen af eventuelle køb af relaterede ydelser sker ved særskilt afregning mellem driftskommunen og køber. Køber skal betale de faktiske omkostninger forbundet med ydelserne.

•••
profile photo
Profilside