14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om børnehuse § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse og bygger på bekendtgørelse nr. 1153 af 01. October 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Indretning
Børnehusene, herunder eventuelle satellitter, skal være indrettet, således at de kan anvendes til de oplistede opgaver i §§ 1-2, herunder så det er muligt at foretage videoafhøringen, der lever op de krav, der er fastsat af Rigsadvokaten, jf. Rigsadvokatens meddelelse af 22. februar 2007 om behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager. Videoafhøringslokalerne skal sikres efter Rigspolitiets anvisninger.

•••

Stk. 2 Børnehusene, herunder eventuelle satellitter, skal være børnevenligt indrettede, således at barnet eller den unge oplever omgivelserne som så trygge som muligt.

•••
profile photo
Profilside