14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om børnehuse § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse og bygger på bekendtgørelse nr. 1153 af 01. October 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Børnehusene skal yde rådgivning og vejledning til kommunen i relevante sager, jf. § 1. I sager, hvor kommunen er i tvivl om, hvorvidt sagen er relevant for børnehusene, jf. § 1, skal børnehusene yde rådgivning og vejledning med henblik på en afklaring heraf.

•••

Stk. 2 Børnehusene, herunder eventuelle satellitter, skal bistå myndighedssagsbehandleren fra barnets eller den unges handlekommune med at vurdere, undersøge og udrede barnets eller den unges behov for støtte, herunder behov for en sundhedsfaglig indsats og en eventuel sundhedsfaglig viderevisitation, som følge af det eller de overgreb, der er viden eller mistanke om, at barnet eller den unge har været udsat for. Børnehusene skal endvidere koordinere forløbet for disse undersøgelser m.v., så det sker så skånsomt som muligt for barnet eller den unge.

•••

Stk. 3 Børnehusene skal tilbyde krisestøtte og psykologsamtale til barnet eller den unge samt en eller flere af de nærmeste omsorgspersoner i sager, hvor børnehuspersonalet vurderer, at det er relevant.

•••

Stk. 4 Børnehusene, herunder eventuelle satellitter, skal anvendes til videoafhøring af barnet eller den unge i sager, hvor politiet vurderer, at det er relevant.

•••
profile photo
Profilside