14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1290 af 31. August 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 En aftale om kommunekvoter skal indeholde oplysninger om det antal flygtninge, som skal boligplaceres i hver kommune inden for en region i det kommende år.

•••

Stk. 2 Summen af de aftalte kommunekvoter inden for en region skal svare til regionskvoten for det pågældende år.

•••

Stk. 3 En allerede eksisterende aftale mellem kommunerne om kvotefordelingen bortfalder ved ændring af landstallet, medmindre aftalen indeholder oplysninger om, hvordan fordelingen af flygtninge skal ske, såfremt landstallet ændres i medfør af § 2, stk. 5 og 6. Det er et krav, at kommunerne forud for ændringerne af landstallet har givet meddelelse herom til Udlændingestyrelsen.

•••

Stk. 4 Aftalen skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunalbestyrelserne inden for den pågældende region.

•••

Stk. 5 Opfylder aftalen ikke de krav, der er nævnt i stk. 1 og 2, eller er der tvivl om aftalens indhold, som ikke umiddelbart kan afklares, fastsættes kommunekvoterne for den pågældende region af Udlændingestyrelsen efter reglerne i § 7, stk. 2-7.

•••
profile photo
Profilside