Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 21

Kommunalbestyrelsen skal ikke anvise et midlertidigt opholdssted efter § 18 til en flygtning, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for flygtningens integrationsprogram fra en anden kommune i medfør af integrationslovens § 18.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal kommunalbestyrelsen i tilflytterkommunen anvise et midlertidigt opholdssted efter § 18, hvis flytningen skyldes ganske særlige personlige forhold hos udlændingen, herunder hvis flytning er nødvendiggjort af alvorlig behandlingskrævende sygdom, jf. integrationslovens § 18, stk. 3, 2. pkt.