Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 18

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, der visiteres til kommunen i medfør af integrationslovens § 10, og skal anvise et midlertidigt opholdssted til de pågældende flygtninge, jf. integrationslovens §§ 4, stk. 1, og 12, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan i stedet anvise en permanent bolig til en flygtning, som er omfattet af 1. pkt.