Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 17

For udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter lov om midlertidigt opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine foretages registrering med virkning senest fra den dato, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunen, jf. lovens § 30, stk. 2.

Stk. 2 For udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter § 2, stk. 1, i lov om midlertidigt opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, på baggrund af en ansøgning indgivet uden for landet, foretages registreringen i CPR af den kommune, hvortil den pågældende er visiteret i forbindelse med den pågældendes indrejse i Danmark.