14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1290 af 31. August 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, der visiteres til kommunen i medfør af integrationslovens § 10, og skal anvise et midlertidigt opholdssted til de pågældende flygtninge, jf. integrationslovens §§ 4, stk. 1, og 12, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan i stedet anvise en permanent bolig til en flygtning, som er omfattet af 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside