Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 14

Udlændingestyrelsens afgørelser om visitering kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. integrationslovens § 53, stk. 1.