Bekendtgørelse om boligjobordningen § 14

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om boligjobordningen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 391 af 28. marts 2022

§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for arbejde, der udføres fra og med den 1. april 2022. Bekendtgørelsen har ikke virkning for arbejde, der er udført til og med den 31. marts 2022. For sådant arbejde finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3 Følgende bekendtgørelser ophæves:

  • 1) Bekendtgørelse nr. 841 af 28. juni 2013 om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig.

  • 2) Bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016 om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017.

  • 3) Bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om BoligJobordningen i 2018 og frem.